banner-mia2.gif

Шкуліпа Л. В. Розвиток бухгалтерського обліку у вимірі міжнародних стандартів фінансової звітності та інноваційних технологій: методологія та практика: монографія. Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В., ТПК «Орхідея», 2020. 616 с.

Монографія присвячена актуальним проблемам розвитку методології та практики бухгалтерського обліку у вимірі міжнародних стандартів фінансової звітності та інноваційних технологій. Досліджені історичні аспекти започаткування концепцій фінансової звітності як фундаменту МСФЗ. Виокремлені макроекономічні детермінанти у становленні МСФЗ на локальному рівні. Проведена кількісна та якісна оцінка перспектив розвитку МСФЗ як глобальної стандартизації. Розроблена методологія обліку всіх елементів фінансової звітності відповідно до нової Концептуальної основи фінансової звітності та МСФЗ. Встановлена нормативна
неузгодженість між теперішніми концепціями та правилами стандартів у контексті їхньої взаємодії на методологічному рівні. Проаналізована пріоритетна база оцінки в МСФЗ. Обґрунтовані шляхи вирішення нових питань та протиріч в обліку за МСФЗ під впливом інноваційних та методологічних змін. Запропоновані зміни до нормативно-законодавчої бази України та національних стандартів бухгалтерського обліку, які узгодять вітчизняні вимоги до ведення обліку та звітування із міжнародними в контексті нових викликів для цифрової економіки України. Наведений вплив нових змін у МСФЗ на вітчизняні та міжнародні фінансові звіти, їх співставність та аналітичність. Виокремлені нові складові сучасної та майбутньої парадигми звітування. Надані рекомендації щодо удосконалення процесу впровадження Таксономії UA XBRL МСФЗ на мікро- та макрорівні країни, в тому числі в освітні процеси підготовки фахівців у сфері бухгалтерського обліку.
Призначена для зарубіжних та вітчизняних бухгалтерів, наукових працівників, викладачів, студентів обліково-економічних та інформаційних спеціальностей, а також усіх, хто цікавиться питаннями впровадження та використання МСФЗ в Україні.

Рік видання: 2020
Кількість сторінок: 616 с.
ISBN: 978-617-7609-57-4
Переглянути повний текст