banner-mia2.gif

Посібники

s-g_dialnist.jpg!!! Перший в Україні посібник даної тематики. Аналоги відсутні !!!

Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 368 с.

ISBN 978-966-96588-3-8

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програм курсів «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік», «Звітність підприємств». У Посібнику розкриваються основи стандартизації обліку, обумовленої запровадженням положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». Обґрунтовано поняття та розкрито сутність біологічних активів, сільськогосподарської продукції та сільськогосподарської діяльності, логічно подані бухгалтерські процедури з ринкової оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції з метою відображення інформації про них в обліку і звітності. Висвітлюється організація та методика бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності у відповідності до вимог діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Для кращого сприйняття та засвоєння матеріалу студентами, слухачами, а також з метою використання Посібника в практичній діяльності, подано наскрізну задачу, яка охоплює основні господарські операції із біологічними активами.
Посібник призначено для студентів вищих та середніх закладів освіти економічних спеціальностей, доповнює програми навчальних дисциплін та замінює розділи, які стосуються відображення в фінансовому обліку і звітності сільськогосподарської діяльності. Посібник доцільно застосовувати у процесі підвищення кваліфікації бухгалтерів підприємств всіх галузей економіки, та буде корисним у практичній діяльності.
 
 
obl_pol_2007.jpg

Облікова політика підприємства: Навчальний посібник / За ред. Гаврилюка В.М., Жука В.М., Михайлова М.Г. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 326 с.

ISBN 978-966-96588-6-9

Законодавчо-нормативні вимоги до облікової політики підприємства та її документального оформлення, організаційні та методичні складові облікової політики, основи організації управлінського обліку, особливості формування облікової політики в державних підприємствах. Облікова політика розглядається у двох аспектах організаційно-технічному (організація та форми ведення бухгалтерського обліку, робочий план рахунків, документооборот, організація інвентаризаційної роботи та роботи з оцінки активів) та методичному (альтернативні методи обліку за окремими об'єктами). З метою кращого засвоєння матеріалу та використання в практичній діяльності, у додатках до посібника, подано основні нормативні документи, зразки розпорядчих та довідкових документів підприємства, що регулюють формування та реалізацію облікової політики на підприємствах. Висвітлюється порядок формування облікової політики щодо специфічних об’єктів: біологічних активів, земельних ділянок, нерухомості.
vlasnist_2007.jpg

Організація обліку відносин власності: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 360 с.

ISBN 978-966-96588-5-2

Законодавчо-нормативне забезпечення прав власності, основи організації обліку власників, організація обліку власного та орендованого майна, розподілу прибутку. Організація обліку майна та власного капіталу розглядається у тісному взаємозв'язку із нормативним вимогами та організаційно-установчими повноваженнями власників. Висвітлюється порядок обліку специфічних об'єктів та відносин: оренда майнових паїв, викуп майнових сертифікатів, розподіл прибутку та реалізація прав власності при виході із господарських товариств. Подано основи внутрішнього та зовнішнього контролю відносин власності: організацію роботи ревізійної комісії, організацію та методику аудиту.