banner-mia2.gif

Посібники

Image

Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: Практичний посібник / За ред. Метелиці В.М., Мельничука Б.В. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2011. – 142 с.

У посібнику розкриті загальні методичні підходи до оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у правовому полі Податкового кодексу. Детально розглядається порядок справляння фіксованого сільськогосподарського податку, податку на додану вартість за спеціальним режимом, податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та плати за землю.

Розроблені рекомендації щодо відображення нарахування, утримання та сплати податків і внесків в системі бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової, податкової та статистичної звітності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".\

Рік видання: 2011
ISBN: 978-966-2173-14-7
Кількість сторінок: 142

Image

Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: Практичний посібник / За ред. Метелиці В.М., Мельничука Б.В. – К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2011. – 126 с.

У посібнику розкриті загальні методичні підходи до оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у правовому полі Податкового кодексу. Детально розглядається порядок справляння фіксованого сільськогосподарського податку, податку на додану вартість за спеціальним режимом, податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та плати за землю.

Розроблені рекомендації щодо відображення нарахування, утримання та сплати податків і внесків в системі бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової, податкової та статистичної звітності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".\

Рік видання: 2011
ISBN: 978-966-2173-12-3
Кількість сторінок: 126

Image

Річна бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / [Гаврилюк В.М., Прокопенко О.М., Боярко Н.А. та ін.]. – К.: Юр-Агро-Веста, 2011. – 82 с.

У посібнику розкриті правові, організаційні та методичні положення зі складання річної бухгалтерської звітності за 2010 рік підприємствами аграрного сектору, які враховують вимоги П(С)БО 30 "Біологічні активи" до розкриття інформації про біологічні активи та сільськогосподарську продукцію.

Крім того, подано рекомендації зі складання форми статистичної звітності 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2010 рік" та ув’язки між показниками різних форм звітності. Матеріал викладено у зручній для практичного використання табличній та схематичній формах.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2011
ISBN: 978-966-2173-11-6
Кількість сторінок: 82

 

caps_1.jpg

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: державні закупівлі. Практичний посібник / За ред. Жука В.М., Гаврилюка В.М., Метелиці В.М. – К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2010. – 234 с.

ISBN 978-966-2173-10-9

У посібнику розкрито правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Проаналізовано повноваження і функції Мінекономіки України, Антимонопольного комітету України, Держказначейства України та органів ДКРС у сфері державних закупівель. Висвітлено передумови здійснення закупівель, ведення документації конкурсних торгів і визначені процедури закупівель. Розглянуто порядок оформлення результатів процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів і фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS – "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".