banner-mia2.gif

Міністерство аграрної політики України

ННЦ “ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ” УААН

ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ

 

Методичні рекомендації з облікового забезпечення нарахування і сплати податку на додану вартість сільськогосподарськими і переробними підприємствами

 

(За редакцією: В.М. Жука та І.В. Герасимука)

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

Предложены подходы к организации системного учета исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость предприятиями агропромышленного производства за специальными режимами. Применение рекомендаций позволяет повысить информационную и контрольную функции учета НДС.

Рассчитаны на финансистов и бухгалтеров агропромышленного комплекса

 

Key issues that are examined:

The approaches to organization of system accounting of computation of value added tax and its discharge by enterprises of the agricultural industry according to special regime. Applying of recommendations allows to rise the informational and the control functions of VAT accounting

Recommended for financiers and accountants of the agroindustrial complex

 

Друкуються за рішенням Вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН, протокол № 4 від 19.01.2006 року та рішеннями Методологічної Ради з питань обліку та фінансів агропромислового виробництва Мінагрополітики України, протокол № 1 від 22.02.2006 р. та Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, протокол № 1 від 22.02.2006 р.

 

Методичні рекомендації базуються на діючій нормативній базі станом на 01.03.2006 року

 

Авторський колектив: Жук В.М. (вступ, 1, висновки); Герасимук І.В. (2); Стецюк Л.С. (3).

 

Рецензенти: Лайко П.А., доктор економічних наук, професор, НАУ;

Хомин П.Я., доктор економічних наук, професор, ТДЕУ.

 

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Додаток 1.1. Витяг з Класифікатора видів економічної діяльності.

2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПДВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

2.1. Облік розрахунків при реалізації молока і м’яса живою вагою переробним підприємствам

2.2. Облік розрахунків при реалізації продукції, на яку розповсюджується спеціальні режими оподаткування передбачені частиною 2 п. 11.21 та п. 11.29 ст. 11 Закону України “Про податок на додану вартість”

2.3. Організація обліку

Додаток 2.1. Форма відомості № 8а с.-г. в частині аналітичного обліку ПДВ для платників за спеціальними режимами оподаткування до Журналу – ордера № 8 с.-г.

3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПДВ У ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Додаток 3.1. Форма відомості 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом для переробних підприємств до Журналу – ордера № 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ