banner-mia2.gif

Посібники

Image

Бухгалтерський облік інноваційної діяльності та об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах: Практичний посібник / За ред. В.М. Жука, Ю.С. Бездушної. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права та оцінки", 2013. – 194 с.

У посібнику розкрито питання нормативно-правового регулювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, механізм державної реєстрації, правового захисту  та комерційного використання об’єктів інтелектуальної власності наукових установ.

Розкрито порядок інвентаризації, оцінки, постановки на бухгалтерський облік результатів науково-дослідної та інноваційної діяльності у складі нематеріальних активів. Описано методичні засади організації бухгалтерського, оперативно-статистичного обліку ОІВ у складі нематеріальних активів бюджетних установ та відображення їх у фінансовій та статистичній звітності.

Посібник призначений для студентів вищих та середніх закладів освіти економічних спеціальностей. Посібник доцільно застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРS – "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-97205-6-6
Кількість сторінок: 194

Image

Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти: Практичний посібник / За ред. Жука В.М., Метелиці В.М. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права та оцінки", 2013. – 198 с.

У посібнику розглянуті правові та економічні засади здійснення  закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти; механізм державного регулювання та контроль у сфері закупівель, загальні умови здійснення закупівлі, порядок ведення документації конкурсних торгів, процедури   закупівлі, порядок оформлення результатів процедури закупівлі.

 Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS – "Сертифікований   бухгалтер в бюджетній сфері".

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-97205-5-9
Кількість сторінок: 198

Image

Обліково-аудиторське забезпечення розвитку земельних відносин: Колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук, Н.Л. Жук, С.М. Остапчук]. – К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013. – 238 с.

Монографія присвячена обґрунтуванню методологічних та організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку, аудиторського супроводу й відображення земельних ділянок і прав користування ними у фінансової звітності підприємств різних форм власності як передумови розвитку земельних відносин, формування інформаційної складової, необхідної для реалізації контролю раціонального використання земельних ресурсів, збереження ресурсно-природного потенціалу країни, а також підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-669-416-7
Кількість сторінок: 238 с.

Image

Нормативно-облікове забезпечення використання державного майна бюджетними установами: Науково-практичне видання / За ред. В.М. Жука, В.М. Метелиці. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права та оцінки", 2013. — 190 с.

У посібнику розкрито питання юридичного статусу майна бюджетних установ та загальні положення обліку майна, яке належить їм на праві оперативного управління. Розглядається порядок обліку  надходження  необоротного  майна  до  бюджетних установ та порядок обліку власного використання майна цими установами. Розкрито процедуру  узгодження  з  вищестоящими  організаціями  операцій  з  відчуження, списання майна, яке перебуває на балансах бюджетних установ,  та методику обліку таких  операцій.  Висвітлено  порядок  оформлення  та  обліку  орендних  операцій  у бюджетних  установах,  порядок  проведення  ремонтів  і  поліпшень  орендованого майна. Наведено послідовність проведення інвентаризації необоротного майна та відображення операцій з цим майном у звітності бюджетних установ.

Посібник  призначений  для  практикуючих  бухгалтерів-фінансистів  бюджетних установ  та  рекомендується  до  застосування  в  процесі  підвищення  кваліфікації  за програмою CAPS — "Сертифікований бухгалтер в бюджетній сфері".

 

Рік видання: 2013
ISBN: 978-617-7081-01-1
Кількість сторінок: 190 с.