banner-mia2.gif

Посібники

Image

Нормативно-облікове  забезпечення  використання державного  майна:  Навчальний  посібник /  За  ред. В.М. Жука,  Н.Л. Жук. -  К.:  ТОВ "Всеукраїнський  інститут права та оцінки", 2013. - 200 с.

У посібнику розкрито питання юридичного статусу майна державних підприємств. Наведено порядок обліку надходження і використання основних засобів, запасів, грошових коштів та інших оборотних активів державних підприємств. Висвітлюється механізм обліку орендних операцій (оренда індивідуального майна, оренда цілісних майнових комплексів, проведення ремонтів та поліпшень, здійснення розрахунків з орендної плати). Розкрито порядок інвентаризації основних засобів та оборотних активів державних підприємств. Окремий розділ присвячений питанню формування і подання звітності про використання державного майна.

Посібник призначений для студентів вищих та середніх закладів освіти економічних спеціальностей. Посібник доцільно застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА - "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-97205-7-3
Кількість сторінок: 200

Image

Річна звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / Н.Л. Жук, Б.В. Мельничук, Л.С. Стецюк. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2013. – 72 с.

У посібнику розкриті правові, організаційні та методичні положення зі складання річної бухгалтерської звітності за 2012 рік підприємствами аграрного сектору.

Крім того, подано рекомендації зі складання форми статистичної звітності 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2012 рік", ув’язки між показниками різних форм звітності та Перелік додаткових (вписуваних) рядків (статей) фінансової звітності. Матеріал викладено у зручній для практичного використання табличній формі.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Увага! В додаток до посібника Ви отримуєте комплект форм річної фінансової звітності.

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-97205-3-3
Кількість сторінок: 72

Image

Застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі звітності: Практичний посібник / С.В. Свірко, Д.О.Фірер. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2012. – 314 с.

У посібнику розкриваються засади міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку в державному секторі. Розглядається Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в Україні та проміжні підсумки  її реалізації. Висвітлюються оновлені положення організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Окремі розділи присвячено бухгалтерському обліку основних об’єктів, складанню та поданню фінансової звітності за НП(С)БОДС.

 

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації і сертифікації за програмою CAPS – "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".

Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-97205-1-1
Кількість сторінок: 314

Image

Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: Навчальний посібник / За ред. Метелиці В.М., Мельничука Б.В. – [3-е вид., доп. і перероб.]. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2012. – 140 с.

У посібнику розкриті загальні методичні підходи до оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у правовому полі Податкового кодексу. Детально розглядається порядок справляння фіксованого сільськогосподарського податку, податку на додану вартість за спеціальним режимом, податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та плати за землю.

Розроблені рекомендації щодо відображення нарахування, утримання та сплати податків і внесків в системі бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової, податкової та статистичної звітності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-97205-4-2
Кількість сторінок: 140