banner-mia2.gif

Посібники

podatki_2011.jpg

Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в Україні. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. - 636 с.

Зібрано усі нормативно-правові документи, що регулюють організацію та ведення бухгалтерського обліку в Україні. А саме: План рахунків та Інструкція про його застосування, П(С)БО, постанови, методичні рекомендації та інші.

 

Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 636

podatki_2011.jpg

Облік і оподаткування земельно-майнових відносин в сільськогосподарській діяльності: навч. посіб. / за ред. В.М. Жука. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. - 188 с.

 У посібнику розкрито питання нормативно-правового регулювання земельних та майнових відносин в умовах Податкового Кодексу, механізм формування та змін власного капіталу агропромислових підприємств, порядок відображення в обліку і оподаткування операцій оренди майна та реалізації прав власності: розподіл прибутку, викуп майнових сертифікатів.

Наведено порядок обліку емфітевзису, не витребуваних паїв та операцій, пов’язаних з ліквідацією підприємства. Детально висвітлено питання оподаткування земельно-майнових операцій податком на прибуток, податком на додану вартість, податком з доходів фізичних освіб, земельним податком.

Видання рекомендується використовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-669-378-8
Кількість сторінок: 188

zvitnist_2012.jpg

Звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / Н.Л. Жук, Б.В. Мельничук, Л.С. Стецюк. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2012. - 52 с.

У посібнику розкриті правові, організаційні та методичні положення зі складання річної бухгалтерської звітності за 2011 рік підприємствами аграрного сектору.

Крім того, подано рекомендації зі складання форми статистичної звітності 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2011 рік", ув’язки між показниками різних форм звітності та Перелік додаткових (вписуваних) рядків (статей) фінансової звітності. Матеріал викладено у зручній для практичного використання табличній формі.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-2173-16-1
Кількість сторінок: 52

Image

Облік основних засобів в ринкових умовах: Навчальний посібник / За ред. Жук Н.Л. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2011. – 286 с.

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програм курсів "Фінансовий облік", "Бухгалтерський облік", "Звітність підприємств". Посібник присвячений узагальненню нормативно-правових вимог щодо бухгалтерського обліку та оподаткування операцій з основними засобами згідно Податкового кодексу України. Розкрито сутність основних засобів, порядок визнання їх  в бухгалтерському та податковому обліку, підходи до оцінки. Висвітлюються загальні засади організації облікової політики щодо основних засобів,  первинного синтетичного та аналітичного обліку операцій з ними.

У виданні розглянуто усі нормативно-правові вимоги щодо обліку основних засобів від моменту їх придбання і до ліквідації, висвітлено особливості оподаткування операцій основними засобами, здійснення поточного та капітального ремонту основних засобів на підприємстві, порядок нарахування амортизації, а також відображення вартості основних засобів у різних формах звітності.

Посібник призначено для студентів вищих та середніх закладів освіти економічних спеціальностей, доповнює програми навчальних дисциплін у частині розділів, які стосуються відображення основних засобів у фінансовому обліку і звітності. Посібник доцільно застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

Рік видання: 2011
ISBN: 978-966-2173-13-0
Кількість сторінок: 286